Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG)er en selvstendig, landsdekkende organisasjon drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreftsykdom.


UGs medlemmer består av mennesker som har eller har hatt kreft, familiemedlemmer og venner. Hovedmedlemmene er mellom 15 og 35 år. Det er 1 654 medlemmer i UG (pr.01.10.08).


Foreningens formål er:


UG har pr. i dag 9 aktive fylkesgrupper som arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for medlemmene. I tillegg har vi 5 fylkesgrupper som kun har kontaktpersoner. Her vi håper det skal bli mer aktivitet i fremtiden.

UG driver en landsdekkende besøkstjeneste hvor ungdom oppsøker ungdom på sykehusene. Når man blir syk er det mange tanker og spørsmål som dukker opp. Da er det godt å prate med noen som skjønner hva du snakker om. Besøkstjenesten samarbeider med Kreftforeningens faglige seksjoner for kreftomsorg i hvert fylke.

UG sentralt arrangerer U-Go! Helsereise, U-Go! Idrettsuka, og ulike kurs for ungdom med kreft og deres pårørende. I tillegg arrangeres det ulike treff og aktiviteter rundt om hos fylkesgruppene.

Les mer på websidene til www.ug.no - der denne infoen er hentet fra