SOS-barnebyen i Bergen

Om barnebyen:

Les mer på websidene til SOS-barnebyen i Bergen - der denne infoen er hentet fra